Αμνιοπαρακέντηση/ Λήψη τροφοβλάστης

Η αμνιοπαρακέντηση (λήψη αμνιακού υγρού) και η λήψη τροφοβλάστης (βιοψία απο τον πλακούντα) είναι επεμβατικές μέθοδοι για τον ελεγχο των χρωμοσωμάτων του εμβρύου.

Η λήψη τροφοβλάστης γίνεται μεταξύ της 11ης και της 14ης εβδομάδας της κύησης. Υπό την καθοδήγηση υπερήχου μια λεπτή βελόνα εισέρχεται στον πλακούντα και λαμβάνεται υλικό (χοριακές λάχνες). Η αμνιοπαρακέντηση γίνεται από την 16η εβδομάδα κύησης. Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνεται αμνιακό υγρο απο τον αμνιακό σάκο.

Με αυτές τις μεθόδους εξετάζεται ο αριθμός και η ακεραιότητα των χρωμοσωμάτων και αποκλείονται μείζονες ανωμαλίες όπως για παράδειγμα το σύνδρομο Down. Παρ’ολα αυτά δεν είναι δυνατόν να αποκλειστούν ολες οι ανωμαλίες και το φυσιολογικό αποτέλεσμα δεν εγγυάται τη γέννηση ενός υγιούς παιδιού.

Και με τις δύο αυτές μεθόδους, υπάρχει ένας μικρός κίνδυνος αποβολής (0.5-1%) πάνω από τον ήδη υπάρχοντα στη συγκεκριμένη εβδομάδα κύησης.

Αμνιοπαρακέντηση/ Λήψη τροφοβλάστης