Υπερηχογράφημα Doppler

Το υπερηχογράφημα Doppler γίνεται μετά τις 24 εβδομάδες κύησης και μέχρι το τέλος της κύησης ανάλογα με τα ευρήματα.

Ελέγχεται η ανάπτυξη του εμβρύου, το βάρος του, η αιμάτωσή του , η θέση του πλακούντα και η ποσότητα του αμνιακού υγρού.

Το Doppler είναι ο έλεγχος της ροής του αίματος στα αγγεία του εμβρύου και του πλακούντα και μας ενημερώνει για τη φυσιολογική ή μή λειτουργία τους. 

Αν οι ροές σε αυτά τα αγγεία δεν είναι φυσιολογικές θα χρειαστεί πιο συχνός έλεγχος του εμβρύου. Αυτό συμβαίνει πιο συχνά σε μικρά σε βάρος έμβρυα για την εβδομάδα κύησης.