Προγεννητικός έλεγχος

  • Ο προγεννητικός έλεγχος περιλαμβάνει όλες τις εξετάσεις που διενεργούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και σκοπός τους είναι η έγκαιρη διάγνωση παθήσεων ή αναπτυξιακών ανωμαλιών στο έμβρυο. Ανάλογα με το τρίμηνο της εγκυμοσύνης, ο προγεννητικός έλεγχος αποτελείται από τις εξής εξετάσεις:

1 ο Τρίμηνο (ή πριν τη σύλληψη)

● Γενική Αίματος, Ομάδα Αίματος –Rh, Σίδηρος, Φερριτίνη

● Γενική Ούρων, Καλλιέργεια Ούρων, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Ουρικό οξύ

● Τest Δρεπανώσεως, Ηλεκτροφόρηση Ηb

● ALT, AST

● Ορμόνες θυρεοειδούς (ΤSH, FT3, FT4, Anti-TG,Anti-TPO)

● Toxoplasma (IgG-IgM), CMV (IgG-IgM), Ερυθρά (IgG-IgM), HIV I + II, VDRL, HBsAg, HCV

● Μεταλλάξεις της κυστικής ίνωσης

● Εξέταση Θρομβοφιλίας (εφόσον κριθεί απαραίτητο από το ιστορικό)

● Καρδιολογικές Εξετάσεις

● Υπερηχογράφημα αυχενικής διαφάνειας


2 ο Τρίμηνο

● Υπερηχογράφημα Β’επιπέδου

● Μέτρηση Μήκους τραχήλου

     Εμβρυϊκή Υπερηχοκαρδιογραφία (εφοσον κριθεί απαραίτητο)

    ● Καμπύλη Σακχάρου

  •     ● Επανάληψη εργαστηριακών εξετάσεων (Γενική αίματος, Γενική ούρων
  •        κτλ)

3 ο Τρίμηνο
● Υπερηχογράφημα ανάπτυξης- Doppler
● Βιοφυσικό προφίλ
● Καρδιοτοκογράφημα (NST)
● Επανάληψη εργαστηριακών εξετάσεων