Σαλπιγγογραφία με υπερήχους(HYFOSY)

Η υπερηχο-σαλπιγγογραφία είναι μια εξέταση κατά τη διάρκεια της οποίας υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ ιατρού και εξεταζόμενου. Είναι μια σύγχρονη μέθοδος έλεγχου της διαβατότητας των σαλπίγγων. Χρησιμοποιείται ένα ειδικό υποαλλεργικό σκιαγραφικό υλικό (γέλη ExEm® Gel), που εγχύεται μέσα στη μήτρα και στη συνέχεια κατευθύνεται προς τις σάλπιγγες, ενώ η όλη πορεία του υλικού παρακολουθείται ταυτόχρονα με υπερηχογράφημα.

Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της σαλπιγγογραφίας με υπερήχους σε σχέση με την κλασική σαλπιγγογραφία είναι :

    1) Δεν χρησιμοποιείται ακτινοβολία.

    2) Δεν απαιτείται αναισθησία.

    3) Είναι πολύ λιγότερο επώδυνη.

    4) Είναι μικρής διάρκειας.

    5) Δεν υπάρχει κίνδυνος αλλεργικής αντίδρασης.

    6) Η ασθενής έχει αμεσα το αποτέλεσμα στα χέρια της.

    7) Η εξέταση πραγματοποιείται στο ιατρείο.

Είναι μια μέθοδος η οποια χρησιμεύει ιδιαίτερα στα υπογόνιμα ζευγάρια.

Σχετικές Μελέτες


Η Υστερο-υπερηχογραφία με έγχυση αφρού (Hysterosalpingo-Foam Sonography – HyFoSy), χρησιμοποιώντας τη γέλη ExEm® Gel, ώστε να σχηματιστεί ένας αφρός, αναπτύχθηκε ως μια διαδικασία εξωνοσοκομειακών ιατρείων, για τη διάγνωση της σαλπιγγικής διαπερατότητας[2,3].

Η τεχνική δοκιμάστηκε σε προοπτική, ελεγχόμενη με λαπαροσκόπηση μελέτη[4]. Η Υπερηχο-σαλπιγγογραφία (Hysterosalpingo Contrast Sonography – HyCoSy) αποτελεί, σε σύγκριση με την Υστεροσαλπιγγογραφία (Hysterosalpingografy – HSG), μια εξέταση πρώτης γραμμής για τη διάγνωση της γυναικείας υπογονιμότητας των σαλπίγγων[5,6]. Η Υστερο-υπερηχογραφία HyFoSy με έγχυση αφρού ExEm® Foam έχει καλύτερη απόδοση από την Yπερηχο-σαλπιγγογραφία HyCoSy με έγχυση αποστειρωμένου φυσιολογικού ορού, στη διάγνωση της σαλπιγγικής διαπερατότητας, όσον αφορά την ακρίβεια[7,8]. Η γέλη ExEm® Gel θεωρείται πολύ ασφαλής στη χρήση, καθώς τα συστατικά της είναι ευρέως γνωστά και έχουν χορηγηθεί είτε ενδοφλεβίως είτε στην κοιλιακή κοιλότητα, για μία πληθώρα διαφορετικών ιατρικών σκοπών. Δεν υπάρχουν γνωστές καταγεγραμμένες, σοβαρές παρενέργειες[9]. Σε μία τυχαιοποιημένη, ελεγχόμενη δοκιμή, η Υστερο-υπερηχογραφία με έγχυση αφρού (HyFoSy) αποδείχτηκε λιγότερο επώδυνη σε σχέση με την κλασική Υστεροσαλπιγγογραφία (HSG)[10]. Επιπλέον, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Υστερο-υπερηχογραφία με έγχυση αφρού μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητες των γυναικών να επιτύχουν αυτόματη σύλληψη. Παρόλα ταύτα, οι ενδείξεις αυτές θα πρέπει να διερευνηθούν σε περαιτέρω, μελλοντικές μελέτες προτού να καταλήξουμε σε σαφή και ασφαλή συμπεράσματα[11-12].

Σχετική βιβλιογραφία:

1. GIS and HyFoSy

2. Emanuel MH, Exalto N. Hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy): a new technique to visualize tubal patency. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011; 37: 497-499

3. Emanuel MH, van Vliet M, Weber M, Exalto N. First experiences with hysterosalpingo-foam sonography (HyFoSy) for office tubal patency testing. Human Reprod 2012; 27: 114-117

4. Van Schoubroeck D, Van den Bosch T, Meuleman Ch, Tomassetti C, D’Hooghe Th, Timmerman D. The use of a new gel foam for the evaluation of tubal patency. Gynecol Obstet Invest 2013; 75: 152-156 Tubal Patency testing

5. Lim CP, Hasafa Z, Bhattacharya S, Mahesahwari A. Should a hysterosalpingogram be a first-line investigation to diagnose female tubal subfertility in the modern subfertility workup? Human Reprod 2011; 26: 967-971

6. Luciano DE, Exacoustos C, Luciano AA. Contrast Ultrasonography for tubal patency. J Min Inv Gynecol 2014; 21:994-998

7. Rajesh H, Lim SL, Yu SL. Hysterosalpingo-foam sonography: patient selection and perspectives. Int J Womens health. 2016; 9: 23-32

8. Piccioni MG, Riganelli L, Filippi V, Fuggetta E, Colagiovanni V, Imperiale L, Caccetta J, Panici PB, Porpora MG. Sonohysterography: comparison of Foam and Saline. J Clin Ultrasound. 2017; 45: 67-71 Safety and side effects

9. Exalto N, Stassen M, Emanuel MH. Safety aspects and side-effects of ExEm-gel and foam for uterine cavity distension and tubal patency testing. Reprod Biomed Online 2014; 29: 534-540

10. Dreyer K, Out R, Hompes PGA, Mijatovic V. Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy): a less painful procedure for tubal patency testing during fertility work-up compared to (serial) hysterosalpingography. A Randomised Controlled Trial. Fertil Steril 2014; 102: 821-825 Enhanced pregnancy rate?

11. Exacoustos C, Tiberio F, Szabolcs B, Romeo V, Romanini E, Zupi E. Can tubal flushing with Hysterosalpingo-Foam Sonography (HyFoSy) media increase women’s chances of pregnancy? Virtual Poster in: J Min Inv Gynecol. 2015; 22: S238

12. Van Schoubroeck D, Van den Bosch T, Van Tornout K, D’Hooge T, Timmerman D. Spontaneous conception after hysterosalpingo-foam.